مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان:

تحقق اهداف آموزش‌و‌پرورش وابسته به مشارکت بخش خصوصی است

مدیرکل آموزش‌و‌پرورش استان کرمان می گوید: بدون مشارکت بخش خصوصی تحقق اهداف این سازمان امکان‌پذیر نیست و لازم است برای حمایت بخش غیردولتی، آموزش و توسعه زیر ساخت ها را فراهم کرد.

احمد اسکندری‌نسب روز یکشنبه در نشست مدارس غیر دولتی شهرستان رفسنجان افزود: رهایی از مشکلات کنونی آموزش و پرورش وابسته به مشارکت بخش غیردولتی در نظام تعلیم و تربیت است.

وی با بیان اینکه ایثارگری و همت موسسان مدارس و مراکز غیردولتی قابل تقدیر است اظهار داشت: برای کمک به آموزش و پرورش تمام مسئولان باید زمینه حضور هرچه بهتر و بیشتر موسسان در احداث مدارس غیردولتی را فراهم کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان فعال کردن بخش غیردولتی و با انگیزه کردن آنان را لازم و ضروری دانست و اضافه کرد: باید تلاش کنیم حجم تصدی گری دولت را در آموزش و پرورش کم کنیم و زمینه مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش را فراهم کنیم. اسکندری نسب با اشاره به اینکه باید یاری توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت مردم در آموزش و پرورش کمک رسان دولت باشیم، بیان کرد: نگاه ما در آموزش و پرورش استان کرمان بر توسعه مدارس غیردولتی است.

وی تصریح کرد: منظور از مشارکت مردم در امر تعلیم و تربیت، صرفا مشارکت مالی نیست بلکه اداره مدارس توسط مردم و افزایش کیفیت مسائل آموزشی و پرورشی است و  این موضوع درستی نیست که بگوییم‌ چون دولت ها توانایی مالی لازم را ندارند باید سراغ بخش غیردولتی بروند، زیرا تا زمانی که دولت ها بخواهد به صورت متمرکز مدارس را اداره کنند، اهداف تعلیم و تربیت محقق نمی شود.

اسکندری نسب خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم بخش غیردولتی جایگاه اصلی خود را در جامعه به دست آورد، باید تلاش کنیم نگرش ها نسبت به بخش غیردولتی تغییر کند همچنین هر اقدامی که از سوی موسسان مدارس و مراکز غیردولتی این نگرش اشتباه را تقویت می کند باید از آن جلوگیری شود، زیرا رهایی از مشکلات کنونی آموزش و پرورش منوط به مشارکت بخش غیردولتی در نظام تعلیم و تربیت است.

وی می گوید: بسیاری از خدماتی که در آموزش و پرورش صورت می گیرد، می تواند در مراکز و مدارس غیردولتی ساماندهی شده و از ظرفیت این بخش بیش از پیش استفاده شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.