مرور برچسب

گاز

با کم‌شدن سهمیه گازمایع جنوب استان، سیلندرگاز در این منطقه کمیاب شد

الهام پی پر _ لوله‌کشی گاز در برخی از شهرستان‌های جنوبی مانند کهنوج باعث کم‌شدن سهمیه گازمایع جنوب شده و تنها یک شرکت وظیفه توزیع سیلندرگاز در جنوب کرمان را برعهده دارد، مردم…
ادامه مطلب ...