مرور برچسب

کاشت پیاز

کشاورزان ماندند و پیاز هایشان

پیازی که در دوهزار و 500 هکتار از مزارع جنوب کرمان کشت شده،به لطف دلالان روی دست کشاورزان مانده است. چند ماه قبل بود که مدیرزراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان از اجرای طرح…
ادامه مطلب ...