مرور برچسب

کار گروه رفع موانع تولید

رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

در این جلسه چند تولید کننده و کارآفرین که در حین انجام برنامه تولیدی خود به مشکل برخورد کرده بودند حضور یافتند و مشکلات خود را گفتند. بیشتر مشکلات این افراد با سیستم بانکی بوده و از…
ادامه مطلب ...