مرور برچسب

کارخانه بازیافت

از تأسیس کارخانه بازیافت تا زباله‌گردی

مینو رمضانی پور - کارخانه بازیافت کرمان حدود 2 سال است که فعالیت نمی‌کند. به گفته مدیر عامل سازمان پسماند 200 کارگاه بازیافت غیرمجاز در سطح شهر وجود دارد. کارگاه‌هایی که باعث رشد…
ادامه مطلب ...