مرور برچسب

کارت ملی هوشمند

امتناع کرمانی‌ها از گرفتن کارت ملی هوشمند

طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال 1400 تمامی خدمات دولت به صورت الکترونیک ارائه می‌شود و هرگونه خدمات الکترونیکی دولت نیز بر مبنای دارا بودن کارت هوشمند ملی افراد صورت می‌گیرد.…
ادامه مطلب ...

فرصت برای ثبت نام کارت هوشمند ملی تمدید شد

حسین زین‌الصالحین در رابطه با آخرین وضعیت صدور کارت هوشمند ملی گفت: بالغ بر 2 میلیون و 300 هزار نفر واجد شرایط کارت هوشمند ملی داریم که تاکنون با برنامه یزی های خوب ثبت احوال بخش عظیمی…
ادامه مطلب ...

۷۲ درصد جمعیت استان کرمان کارت ملی هوشمند دریافت کردند

مریم پژوهش در جلسه ثبت وقایع حیاتی در فرمانداری این شهر افزود: طرح صدور کارت ملی هوشمند از سال 91 آغاز شده که تا کنون 72 درصد جمعیت استان کرمان کارت ملی هوشمند دریافت کرده‌اند. آنطور…
ادامه مطلب ...