مرور برچسب

پروژه ملی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

سه هزار و ۱۰۰ پروژه استانی و ۱۹۱ پروژه ملی در استان کرمان وجود دارد

جعفر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در همایش یکپارچگی نظام فنی و اجرایی – افزایش بهره وری استان کرمان به هدف نظام یکپارچه فنی و اجرایی و افزایش بهره وری اشاره و بیان…
ادامه مطلب ...