مرور برچسب

پروژه، نیمه تمام

۳۶ پروژه نیمه تمام در استان کرمان واگذار شده است

 جعفر رودری امروز 29 آذرماه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان اظهار کرد: 367 میلیارد تومان معادل 73.1 درصد از بودجه هزینه ای استان در 9 ماهه سال جاری تخصیص یافته که باید 75 درصد…
ادامه مطلب ...