مرور برچسب

پرس سینه

پرس سینه چند میزنی؟!

انجمن بدنسازی و پرورش اندام کارگری استان کرمان در نظر دارد روز جمعه 18 اسفند، مسابقات پرسه سینه قهرمانی استان ویژه کارگران و فرزندان کارگر را در کرمان برگزار کند. مسابقاتی که شرکت…
ادامه مطلب ...