مرور برچسب

پایلوت اقتصادی

کرمان توانایی تبدیل شدن به پایلوت اقتصادی را در کشور دارد

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به عدم اجرایی شدن برخی تصمیمات و مصوبات استان تصریح کرد: متاسفانه این روزها هر مسئله ای را به تحریم ها ربط می دهند در حالی که برخی از این تعهدات هیچ وابستگی…
ادامه مطلب ...