مرور برچسب

پایدار

نیروگاه خورشیدی درآمدی پایدار برای مددجویان کمیته امداد رفسنجان و انار

به گفته نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با سازو کارهای فراهم شده در سال رونق تولید هر خانواده مددجوی تحت پوشش کمیته امداد این دو شهرستان می تواند از محل نصب نیروگاه…
ادامه مطلب ...