مرور برچسب

پانصد دستگاه

مغازه‌ای طعمه حریق شد| شهرداری کرمان خسارت را می‌پردازد

آقای عاقلی زاده صاحب مغازه در گفتگو با روزنامه پیام ما، از جزئیات این حادثه می گوید که این آتش سوزی ظاهرا بر اثر اتصال برق ایجاد شده و در حال گسترش به تمام مغازه بوده است. همسایه ها…
ادامه مطلب ...