مرور برچسب

پارک گردشگری کرمان

پروژه پارک گردشگری با بیش از ۱۰ نوع کاربری اجرا خواهد شد

سید مهران عالم زاده تصریح کرد: نیاز است در ابتدای امر در مورد حقوق مالکانه و اقدامات در دستور کار در پروژه پارک گردشگری و پروژه های دیگر، مرجع حقوقی مشخص و تعیین شود. وی بیان کرد: در…
ادامه مطلب ...