مرور برچسب

پارک مادر کرمان، جشنواره خدمت، چهل سالگی انقلاب

تجلی جشنواره خدمت در پارک مادر کرمان

حضور پررنگ 106دستگاه اجرایی، بخش خصوصی، نهادهای نظامی و دانشگاه های فعال در استان پهناور کرمان در نمایشگاه چهل سالگی انقلاب و ارائه خدمات شاخص خود در قالب 330 غرفه به وسعت بیش از هشت…
ادامه مطلب ...