مرور برچسب

منابع طبیعی، آبخیزداری کرمان

بیش از ۵۰ پروژه منابع طبیعی در جنوب کرمان افتتاح می‌شود

محمدحسن کردستانی با اشاره به اینکه در دو دهه اخیر چالش‌های فروانی چون تغییر اقلیم، تخریب سرزمین، کمبود آب شیرین و غیره موضوعاتی هستند که جوامع انسانی را درگیر خود کرده‌اند اظهار داشت:…
ادامه مطلب ...