مرور برچسب

قطع یارانه

قطع یارانه در صورت هوشمند نکردن کارت‌‌ملی در زرند

مجید نخعی، با بیان اینکه 50 هزار کارت ملی هوشمند در زرند صادر شده است گفت که 50 هزار کارت ملی هوشمند دیگر نیز باید در زرند صادر شود. وی با بیان اینکه چنانچه افرادی تاکنون اقدام به تعویض…
ادامه مطلب ...