مرور برچسب

قطع درخت

قطع درختان روبروی پارک مادر؟| شهرداری کرمان:درختان را جابجا کردیم

مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای شهری شهرداری کرمان در خصوص کنده شدن درختان روبروی پارک‌مادر کرمان گفت: به علت اجرای کندرو این درخت ها جابه‌جا شدند.
ادامه مطلب ...