مرور برچسب

قطران زرند

افزایش غیرطبیعی بیماران دیالیزی در کرمان؛ آلودگی صنایع – کمبود امکانات

به گفته احمد تارا، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نارسایی کلیوی ازنظر پزشکان دارای پنج مرحله است. در مرحله اول، دوم و سوم بیماری، 50 درصد عملکرد کلیه‌ها کاهش می‌یابد. در…
ادامه مطلب ...

اعتراض ۱۵۰ نفری کارکنان قطران زرند به تمدید نشدن دفترچه بیمه

این کارگران به  تمدید نشدن دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی خود معترض شده و کار را تعطیل کردند. اکبر قلی‌زاده، رییس اداره تأمین اجتماعی شهرستان زرند پرداخت نکردن حق بیمه از سوی کارفرما…
ادامه مطلب ...