مرور برچسب

فرودگاه کرمان، سیل احتمالی، معاون عمرانی استاندار کرمان

ساخت باند دوم فرودگاه کرمان در مرحله آسفالت‌ریزی| آمادگی نسبی استان در برابر سیل احتمالیِ| تغییر…

مصطفی آیت‌الهی‌موسوی در خصوص پروژه باند دوم فرودگاه کرمان، گفت: باند دوم فرودگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی کرمان در مرحله آسفالت‌ریزی است. به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: پیمانکار پروژه…
ادامه مطلب ...