مرور برچسب

علوم پزشکی جیرفت

بررسی یک ادعا؛ برخورداری بهداشتی جنوب قابل قبول است؟

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هفته گذشته ادعا کرد که «برخورداری مجموعه بهداشت و درمان جنوب کرمان با حمایت‌های ویژه وزارت بهداشت در مواقع نیاز قابل قبول است.» این ادعا چقدر واقعی…
ادامه مطلب ...