مرور برچسب

عسگر پور

موافقت تلویحی فرماندار جیرفت با انتقال آب

الهام پیپر | یک دکترای محیط زیست به«کاغذوطن»گفت:«اداره آبیاری و وزارت نیرو یکی از دروغگوترین وزارت‌خانه‌های موجود در ایران است و مصوباتی را که خودشان امضا می‌کنند هم مورد توجه قرار…
ادامه مطلب ...