مرور برچسب

عابران پیاده

عامل اصلی مرگ‌ومیر در کرمان تصادف عابران پیاده | نامگذاری روز فرهنگ کرمان تا اویل دی‌ماه

در این جلسه شورای شهر کرمان از سوی ماه‌بانو معصوم‌زاده، رییس کمیسیون بهداشت شورا مطرح شد که عامل اصلی مرگ‌ومیر در کرمان تصادف عابران پیاده است. معصوم زاده تاکید کرد که یکی از این نقاط…
ادامه مطلب ...