مرور برچسب

طرح ها پرورشی، کرم ابریشم

استقبال از طرح‌های پرورش کرم ابریشم در جنوب کرمان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: طی سال جاری تعداد متقاضیان فعالیت در زمینه نوغان داری و پرورش کرم ابریشم در جنوب کرمان نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافت.…
ادامه مطلب ...