مرور برچسب

بیماری پروانه ای

کرمان در صدر مبتلایان به بیماری پروانه‌ای

راضیه زنگی آبادی - می‌شکند شبیه پروانه، وجودش همه تاول است و زخم،اما دور خودش می چرخد و دردش را ناله نمی کند. می گویند بند ناف را که می برند سروکله «ای بی» پیدا می شود حتی به پوست ظریف…
ادامه مطلب ...

روایت تاول ها از زبان دختران پروانه ای

در خانه‌ای محقر حوالی شهر کرمان سه خواهر مبتلا به بیماری پروانه‌ای در رنج و درد روزگار می‌گذرانند و تنها امیدشان برای بهبود شرایط، دست سخاوت هموطنانی است که یاریگر آنها باشد در سخت…
ادامه مطلب ...