مرور برچسب

بیماری اعصاب و روان

شیوع بالا بیماری های اعصاب و روان مزمن در جنوب

الهام پی پر _  رییس بهزیستی جیرفت می‌گوید آمار مبتلایان به بیماری اعصاب و روان در جنوب کرمان بالاست ولی هیچکدام از بیمارستان‌های منطقه بخش اعصاب و روان ندارند، دکتر مکارم رییس دانشگاه…
ادامه مطلب ...