مرور برچسب

بیماری آنفلوانزا

اگر سیستم ایمنی ضعیفی دارید؛ همین امروز واکسن بزنید

با شروع نیمه دوم سال و خنک شدن نسبی هوا اغلب دچار سرماخورگی می شویم و معمولا با کمی استراحت و درمان خانگی سرحال شده و به سرکار برمی گردیم. اما با توجه به شیوع ویروس آنفلوانزا پارسال…
ادامه مطلب ...