مرور برچسب

بیمارستان سینای زرند

مطالعه دقیق مجرب ترین متخصصان زمین شناسی بر روی گسل زرند

سیف الهی گفت که ستاد بحران استان تشکیل و تصمیمهایی در سه بخش اضطراری،پیشگیری و تصمیمها و تدابیر دراز مدت اتخاذ گردید.  او اظهار داشت که ساختمان بیمارستان سینای زرند بعد از وقوع زلزله به…
ادامه مطلب ...