مرور برچسب

بچه های کار

ورود شهرداری جیرفت به جمع آوری کودکان کار

خبرهایی به «کاغذوطن» رسیده از دوره گردی کودکانی که به هر دلیلی سرخیابان های جیرفت فال و دعا می‌فروشند، انگار ایرانی نیستند اما به هر حال دستی از نیاز را به سوی مردم دراز می کنند، گذشته…
ادامه مطلب ...