مرور برچسب

بناهای تاریخی، جلسه بررسی مسائل قبه سبز

اعتبار پیش‌بینی‌شده برای مرمت قبه سبز ۲۰ میلیارد تومان است

سید مصطفی آیت‌اللهی موسوی صبح دوشنبه در جلسه بررسی مسائل قبه سبز گفت: مبلغ پیش‌بینی شده برای پروژه قبه سبز ۲۰ میلیارد تومان است که برای احیای این بنا ۱۰ میلیارد توسط دانشگاه آزاد مقرر…
ادامه مطلب ...