مرور برچسب

بستر رودخانه ها

صدور اسناد ۲۰ هزار کیلومتر از حریم رودخانه های کشور

رضا انجم شعاع افزود: 140 هزار کیلومتر رودخانه بزرگ، متوسط و کوچک در کشور وجود دارد و تعیین بستر و حریم رودخانه ها بر عهده وزارت نیرو است و برای حفاظت درست از این مناطق نیاز به صدور…
ادامه مطلب ...