مرور برچسب

بروکراسی اداری

بروکراسی اداری مانع تکمیل پروژه‌های اقتصادی

با توجه به این که هدف از برگزاری این جلسات، بررسی دریافت پاسخ استعلامات هر یک از واحدهای سرمایه گذاری با حضور کارشناسان هرکدام از دستگاه‌های مربوطه (اداره راه و شهرسازی، اداره منابع…
ادامه مطلب ...