مرور برچسب

برق جنوب کرمان

جنوبی ها مراقب مصرف برق باشند|پایان تخفیف تعرفه گرمسیری

عبدالوحید مهدوی‎نیا، مدیرعامل برق جنوب با اشاره به پایان فصل گرما در جنوب استان کرمان گفته هفت شهرستان جنوبی استان کرمان به دلیل قرار گرفتن در منطقه گرمسیری در هفت ماهه نخست سال از…
ادامه مطلب ...