مرور برچسب

برداشت گل محمدی

کشت گل محمدی در سیرجان ۳۵ درصد افزایش یافته است

اکبر محمود آبادی  بیان کرد: هم اکنون برداشت گل محمدی از گلستان های منطقه کفریز سیرجان آغاز شده است. وی سطح زیرکشت گل محمدی در این منطقه را 250 هکتار عنوان کرد که به مدت یک ماه ادامه…
ادامه مطلب ...

راین، بیشترین سطح زیرکشت گل محمدی در استان

سطح زیرکشت گل محمدی در شهرستان کرمان را 85 هکتار بوده که  75هکتار از این میزان بارور و 10هکتار آن نهال است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان  گفته برداشت گل محمدی از 85 هکتار گلستان های…
ادامه مطلب ...