مرور برچسب

برخورد تمدنها

به بهانه سالروز طرح نظریه [گفتگوی تمدنها] | طرحی برای جهانی امن

سایت «کرمان نو» ضمن بزرگداشت سالروز طرح "گفتگوی تمدنها" به گفتگو با یکی از اساتید جامعه شناسی در مورد این طرح و واکنشهای بین المللی به آن می پردازد. این استاد جامعه شناسی  معتقد است که…
ادامه مطلب ...