مرور برچسب

بحران سالمندی

سالمندان نیازمند حمایت‌های عاطفی و اقتصادی

سالمندی، دوران مهمی از زندگی است و امروزه به دلیل بالا رفتن امید به زندگی و کاهش میزان زاد و ولد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، پدیده ســالمندی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته…
ادامه مطلب ...

با برنامه ریزی صحیح می توانیم سالمندی پرمخاطره ای نداشته باشیم  

به گفته  عباس صادق زاده  طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۰ حدود ۷.۹ درصد جمعیت کشور و ۶.۸ درصد جمعیت استان کرمان را سالمندان تشکیل می‌دهند .طبق پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۲۵شمسی شاهد رشد ۵.۲۲…
ادامه مطلب ...