مرور برچسب

بانک کشاورزی جنوب کرمان، تسهیلات

مسیر پر پیچ‌و‌خم امهال وام‌های کشاورزان سرانجام به ایستگاه اجرا رسید

عباس قائدی‌زاده مدیر ستادی بانک کشاورزی جنوب کرمان به «کاغذ وطن» گفت: «در راستای اجرای مصوبه مورخ 1397/9/21 هیات محترم وزیران در رابطه با حمایت و کمک به بازپرداخت تسهیلات تولیدکنندگان…
ادامه مطلب ...