مرور برچسب

بافت تاریخی، فریدون فعالی، شهرگلزار، بردسیر

مرمت بافت تاریخی شهرگلزار در بردسیر آغاز شد

"فریدون فعالی" به مرمت بافت تاریخی شهر گلزار بردسیر اشاره و اظهار کرد: در این عملیات مرمتی کار جداره سازی و کفسازی بخش هایی از بافت تاریخی این شهر انجام می گیرد. وی با اشاره به اینکه…
ادامه مطلب ...