مرور برچسب

باستان شناسی ریگان

آغاز کاوش ها در چهار سایت بزرگ باستانی در ریگان

محسن موحدی در حاشیه دیدار با فرماندار ریگان با اشاره به اینکه قدمت شهر ریگان از بم فراتر است، افزود: چهار سایت باستانی به مساحت 400 هکتار در شهرستان ریگان وجود دارد. آنطور که فارس…
ادامه مطلب ...