مرور برچسب

انجمن خرما استان کرمان

اعضای هیات مدیره انجمن خرمای استان کرمان انتخاب شدند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، در این مجمع، محسن رشید فرخی، حامد بدرآبادی، احمد فرید، محمدحسین اکبری، غلامرضا سیستانی، مصطفی عامری، سید یوسف…
ادامه مطلب ...