مرور برچسب

ارباب رجوع

میزخدمت از سردرگمی ارباب رجوع جلوگیری می‌کند

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان رضا اشک مدیر‌کل بازرسی استانداری کرمان گفت: استقرار این میز با هدف جلوگیری از سرگردانی مردم در ادارات انجام شده است. وی با بیان اینکه افرادی که در میز…
ادامه مطلب ...