مرور برچسب

اداره برق جیرفت

شب‌های تاریک جیرفت را شهردار می‌بیند؟

الهام پی پر/کرمان نو روشنايی معابر در شب يکی از مسائل مهمی است که در هر شهر و دياری بايد رعايت شود چرا که نبود آن مشکلات فراوانی را برای اهالی و مردم ايجاد میکند.امروزه نور پردازی،…
ادامه مطلب ...