مرور برچسب

اتوبوس های شهری

بی‌کارت اتوبوس، ۱۰۰۰تومان بپردازید!

عبدالهادی‌طاهری به ما گفت: این کار جهت فرهنگ‌سازی در حال انجام است تا مردم برای استفاده از اتوبوس کارت تهیه کنند و یا از کارت یک نفر دیگر استفاده کنند. متاسفانه بسیاری از مردم علارغم…
ادامه مطلب ...