کامل شدن مسیر دو روستای دهکهان_بجگان نیازمند اعتبار

مدیر کل اداره راه و شهرسازی جنوب استان کرمان گفت: «16کیلومتر از مسیر ناتمام دو روستای دهکهان _بجگان تاکنون آسفالت شده و اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل این مسیر 50 میلیارد ریال و مطالبات…
ادامه مطلب ...