مرور رده

یادداشت

فراری دادن سرمایه‌گذاران با چوب فتنه و…

مخالفت با اشتفال جوانان با چه قیمتی؟ مقام معظم رهبری: سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی، عبادت است. نقش تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری در دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده اقتصادی نظیر اشتغال و…
ادامه مطلب ...