وجود بیش از ۶ هزار هکتار مزارع گیاهان داروئی در استان کرمان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: در این استان ۶ هزار و ۴۰۰ هکتار مزرعه گیاهان دارویی وجود دارد.

لطفعلی زاده مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه سطح زیر کشت مزارع گیاهان دارویی استان بالغ ۶ هزار و ۴۰۰ هکتار است؛ گفت: ۴۲ گونه تاکنون به صورت زراعی کشت شده و در حال کاشت است وطبق آمار‌ها امکان کاشت ۴۵۰ گونه وجود دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاراه جوان او با بیان اینکه باتوجه به سطح زیرکشت موجود، ۳ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال دائمی وجود داشته و در زمان برداشت ۳۹۰ هزار نفر روز اشتغالزائی ایجاد می‌شود، افزود: محصولات گیاهان داروئی برای مصارف غذائی، استفاده در صنعت داروسازی، صنعتی، عطر وآرایشی بهداشتی استفاده می‌شود.

لطفعلی زاده در زمینه صادرات گیاهان دارویی اظهار داشت: صادرات گیاهان دارویی که به صورت زراعی کاشت می‌شوند و سطح کشت اقتصادی داشته باشند، انجام می‌شود.

ارجمند مدیر صنایع تبدیلی وغذائی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان نیز در زمینه فرآوری محصولات گیاهان داروئی اظهار داشت: تا کنون ۱۷ واحدکارخانه وکارگاه در قالب تولید گلاب وعرقیات، بسته بندی و اسانس، عصاره گیری از گیاهان داروئی در حال فعالیت هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.