مهدهای کودک سراسر استان تعطیل شد

به منظور پیشگیری از شیوع بیماریهای حاد تنفسی مهدهای کودک و مراکز حمایتی تحت پوشش بهزیستی استان کرمان تعطیل شد.

در ادامه‌ی تعطیلی مراکز عمومی در استان کرمان با هدف پیشگیری از کرونا، مهدهای کودک تعطیل اعلام شد.

همچنین مرکز روزانه حمایت و بازپروری زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی تعطیل شد.

مرکز روزانه‌ی حمایت‌های روانی و اجتماعی دختران و خانواده نیز تعطیل اعلام شد.

مرکز روزانه‌ی حمایتی آموزشی کودک و خانواده سراسر استان کرمان نیز از روز دوشنبه تا پایان هفته جاری تعطیل شدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.