همایش آموزشی، توجیهی مأمورین قرائت، لوازم اندازه‌گیری، متصدیان خدمات مشترکین در خصوص حذف قبوض کاغذی…

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان علی افتخاری معاون خدمات مشترکین این شرکت در این همایش اظهار داشت: طرح حذف قبوض کاغذی …

یادداشت

اینستاگرام

گزارش های تصویری

آژانس عکس کرمان نو

سیاست

اقتصاد

پزشکی

شهر کرمان
۳۳° C ۱۳° C

صاف

۳۴° C

  • سه

  • چهار

  • پنج

  • جمعه

شاهد عینی

بسته خبری ۲۰:۲۰