پرونده خبری

یادداشت

نوببا نیوز

اینستاگرام

برنامه سینماهای شهر کرمان

گزارش های تصویری

آژانس عکس کرمان نو

رویدادهای فرهنگی هنری

جامعه

اقتصاد

شروع توزیع نفت سفید در جیرفت

به گفته سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی جیرفت، کالابرگ نفت سفید مرحله دوم شماره ۲۷ ناحیه جیرفت اعلام شده و سهم هر…

ویژه

شهر کرمان
۱۳° C ۵° C

Overcast

۷° C

  • دو

  • سه

  • چهار

  • پنج

بسته خبری ۲۰:۲۰